OSLA - Observasjonsskala for bevissthetsnivå

Lenke: OSLA - Observasjonsskala for bevissthetsnivå

Original tittel: Observational Scale of Level of Arousal

Description:

ieges Z, McGrath A, Hall RJ, MacLullich AMJ. Abnormal Level of Arousal as a Predictor of Delirium and Inattention: An
Exploratory Study. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2013; 21: 1244-53
Oversettelse til norsk ved Neerland BE, Ahmed M, Watne LO, Hov KR, Wyller TB 2013.
Akutt oppstått endring i bevissthetsnivået, vurdert ved denne skalaen (Observational Scale of Level of Arousal), er sterkt assosiert med delirium og alvorlighetsgrad av delirium.

 

Først publisert: 01.01.2013

Sist faglig oppdatert: 01.01.2013

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri

Emner: Demens, Delirium

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk