PARDI-AR-Q V1.1 NO Selvrapport 14+

Intern lenke: PARDI-AR-Q V1.1 NO Selv 14+

Description:

PARDI-AR-Q kan brukes til å undersøke en sannsynlig ARFID-diagnose, som deretter bør bekreftes via klinisk intervju, for eksempel PARDI diagnostisk intervju . Skjemaet måler også alvorlighetsgraden av selvrapporterte ARFID-symptomer samt tilstedeværelsen av vanlige ARFID-presentasjoner (sensorisk sensitivitet, manglende interesse i mat eller spising, bekymring for negative konsekvenser ved matinntak).

PARDI-AR-Q evaluerer ikke eksklusjonskriteriene for en ARFID-diagnose, dvs. tilstedeværelsen av andre mulige diagnoser som forklarer spisevanskene (f.eks. anorexia nervosa, bulimia nervosa, annen samtidig forekommende medisinsk tilstand eller en annen psykiatrisk lidelse).

Spørreskjemaet finnes i to versjoner:

PARDI-AR-Q Selvrapport 14+ - egnet for ungdom og voksne fra 14 år og oppover

PARDI-AR-Q Foreldre/Foresatte 4+ - egnet for foreldre/foresatte til personer over 4 år

Vennligst bruk PARDI-AR-Q administrasjonsmanual for videre instruksjoner.

© Bryant-Waugh R., Eddy KT., Micali N., Cooke L., Thomas JJ.
Ta kontakt med rachel.bryant-waugh@slam.nhs.uk ved spørsmål.

Anbefalt referanse til PARDI-AR-Q: Bryant-Waugh, R., Eddy, K. T., Micali, N., Cooke, L., & Thomas, J. J. (2019). The PARDI ARFID Questionnaire: a self-report multi-informant measure of the key features of avoidant restrictive food intake disorder. Tilgjengelig på forespørsel fra rachel.bryantwaugh@slam.nhs.uk

Norsk oversettelse ved Heike Eichele (2022), Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest, etter tillatelse fra Rachel Bryant-Waugh. Oversettelsesprosessen innebar oversettelse til norsk, tilbakeoversettelse til originalspråket og kontroll av oversettelsesprosedyre gjennom en lisensiert oversetter.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Spiseforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helse Vest

Språk: Norsk