PARDI Foreldre-foresatt 2-3 år

Intern lenke: PARDI Foreldre_Foresatt 2-3 V. 2.1.

Original tittel: PARDI Pica, ARFID and Rumination Disorder Interview

Tekst:

© Bryant-Waugh R., Eddy KT., Micali N., Cooke L., Thomas JJ.
Ta kontakt med rachel.bryant-waugh@slam.nhs.uk ved spørsmål.

Anbefalt referanse: Bryant-Waugh, R., Micali, N., Cooke, L., Lawson, E. A., Eddy, K. T., & Thomas, J. J. (2019). Development of the Pica, ARFID, and Rumination Disorder Interview, a multi-informant, semi-structured interview of feeding disorders across the lifespan: A pilot study of ages 10-22. International Journal of Eating Disorders. 52(4):378-387

Norsk oversettelse ved Heike Eichele (2022), Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest, etter tillatelse fra Rachel Bryant-Waugh. Oversettelsesprosessen innebar oversettelse til norsk, tilbakeoversettelse til originalspråket og kontroll av oversettelsesprosedyre gjennom en lisensiert oversetter.

Først publisert: 01.07.2022

Tema: Psykisk helse, Spiseforstyrrelser

Emner: Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Haukeland Universitetssykehus

Språk: Norsk