PID5BF+ M - Personality Inventory for DSM-5 5 and ICD-11 - Brief Form Modified

Lenke: PID5BF+ M - Personality Inventory for DSM-5 5 and ICD-11 - Brief Form Modified

Description:

PID5BF+M er et selvrapporteringsskjema med 36 utsagn om hvordan folk vil beskrive seg selv, knyttet til å utrede patologiske personlighetstrekk. Det består av 18 trekkfasetter, som hver har to utsagn. Disse spesifikke trekkfasettene slås sammen, og tilhører en av seks bredere trekkdomener. Trekkdomenene er negativ affektivitet, distansering, antagonisme, disinhibisjon, anankasti og psykotisisme - og er dermed egnet til utredning av de seks domenene kombinert fra DSM-5 AMPD og ICD-11.

Først publisert: 01.01.2014

Sist faglig oppdatert: 01.01.2014

Tema: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser

Emner: Personlighetsforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Språk: Norsk