PROFESOR - Protective and Risk Observations For Eliminating Sexual Offence Recidivicism

Lenke: PROFESOR - Protective and Risk Observations For Eliminating Sexual Offence Recidivicism

Description:

PROFESOR er utviklet for å identifisere risiko og beskyttende faktorer for personer mellom 12-25 år, som har utført, eller er beskyldt for å ha utført, ulovlig eller på andre måter grenseoverskridende seksuelle handlinger. Målet med PROFESOR er å gi informasjon knyttet til form og intensitet på intervensjoner som vil legge til rette for en bedre relasjonell og seksuell helse, noe som forebygger tilbakefall av grenseoverskridende seksuell atferd.

Copyright Dr. James R. Worling, Oversatt av Steinar Hvål og Øystein Grov. Kommentarer til norsk oversettelse og bruk er plassert i fotnoter.

Først publisert: 01.01.2017

Sist faglig oppdatert: 01.01.2020

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet, Kjønn og seksualitet

Emner: Barn og unge, Seksuelle overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet, Traumer, stress og overgrep, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Språk: Norsk