RAADS-R - Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema – Revidert - med skåringsveiledning

Lenke: RAADS-R - Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema – Revidert - med skåringsveiledning

Description:

Diagnoseskjema for voksne og skåringsveileder. © Riva Ariella Ritvo, Ph.D and Edward Ritvo, M.D., 2007. 

Oversatt fra engelsk til norsk av Noricom Tolke og Translatørtjeneste på oppdrag av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus; Versjon 1.0 - 250112. 

 

Tema: Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: ADHD, Autismespektrumlidelser, Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk