REFA - Registreringsskjema for aggressiv atferd

Intern lenke: refa-skjema-17653a

Description:

Hensikten med skjemaet er å registrere aggressiv atferd (horisontal kolonne) og foranledninger (vertikal kolonne) til denne atferden. Foranledningen til den aggressive episoden kan si noe om hva som er risikosituasjoner / faktorer (sårbarhet) for denne pasienten.

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet, Forebygging

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk