SDQ - Strength and Difficulties Questionnaire (Styrker og svakheter)

Lenke: SDQ - Strength and Difficulties Questionnaire (Styrker og svakheter)

Description:

Informasjonsside med lenker til spørreskjemaene. SDQ er et kort spørreskjema for atferdsscreening av barn og ungdom i alderen 3-16. Skjemaet finnes i flere versjoner for å møte behovene til forskere klinikere og skolefolk. Copyright: Robert Goodman. Norsk utgave ved Einar Heiervang, Sonja Heyerdahl, Melanie Young Irene Elgen og Tove Blekkan. Se evaluering av SDQ-T.

Først publisert: 15.10.2007

Sist faglig oppdatert: 05.11.2020

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse

Emner: Atferd

Dokumenttype: Verktøy

Språk: English