SIPP - Severity indices of personality pathology

Intern lenke: sipp

Description:

Severity Indices of Personality Problems (SIPP) er et selv-rapporteringsskjema som er ment å måle alvorlighetsgrad av personlighetspatologi. SIPP er normert for norske forhold (se referanse under). Det er også utviklet et eget dataprogram for registrering og grafisk fremstilling av SIPP profiler. Ta kontakt med Geir Pedersen ved Oslo universitetssykehus for nærmere informasjon om dette - geir.pedersen(at)medisin.uio.no

Selvutfylling

Referanse:

Pedersen G, Arnevik E, Walderhaug E, Hummelen B & Wilberg T (2017). Psychometric Properties of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP) in Two Samples: A Norwegian Community Sample and Clinical Samples of Patients With and Without Personality Disorders. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000436

 

Institute for Studies on Personality Disorders - Link:

https://www.deviersprong.nl/over-de-viersprong/over-de-viersprong-onderzoek/onderzoekslijn-diagnostiek/onderzoekslijn-assessment-en-indicatiestelling/sipp-main-menu/

Først publisert: 18.10.2007

Sist faglig oppdatert: 17.08.2018

Tema: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser

Emner: Personlighetsforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk