SOFA - Skjema for oversikt over forvarsel til aggressiv atferd

Intern lenke: sofa-skjema-pdf-17632a

Description:

Forvarsel er atferd som pasienten utøver i forkant av aggressiv atferd og som gjennom hyppighet, intensitet,varighet eller andre karakteristika ser ut til å være et tegn på nært forestående aggressiv atferd(Eksempler på forvarsel finnes i venstre kolonne på SOFA-skjemaet). Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet, Forebygging

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk