SOFA - Skjema for oversikt over forvarsel til aggressiv atferd - brukerveiledning

Intern lenke: sofa-brukerveilednin-17631a

Description:

Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet, Forebygging

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket