SPAQ - Spørreskjema om årstidssvingninger

Lenke: SPAQ - Spørreskjema om årstidssvingninger

Original tittel: Seasonal Pattern Assessment Questionnaire

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Søvnforstyrrelser

Emner: Depresjon, Vinterdepresjon, Søvnforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Haukeland Universitetssykehus

Språk: Norsk