Utskriftsversjoner av rus-verktøy

Lenke: Utskriftsversjoner av rus-verktøy

Original tittel: Kartleggingsverktøy hos rop.no

Først publisert: 17.02.2015

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet

Emner: ROP-lidelser (rus og psykiatri), Rus og avhengighet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Språk: Norsk