Væremåteskjema for gutter

Intern lenke: vaeremate-skjema-15.03.12-lars

Description:

Væremåteskjemaet ble laget i 1999 for å beskrive individuelle særtrekk hos barn, ungdom og voksne med vansker innen autismespekteret. Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Autismespektrumlidelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk