VAFA - Skjema for vurdering av aggressiv og farlig atferd

Intern lenke: vafa-skjema-17634a

Description:

Skjema for vurdering av aggressiv og farlig atferd (VAFA) er et redskap for vurdering av sannsynligheten for at en pasient skal vise aggressiv atferd i løpet av de neste 6-12 måneder. Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet, Forebygging

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk