VAFA - Skjema for vurdering av aggressiv og farlig atferd - brukerveiledning

Intern lenke: vafa-brukerveilednin-17691a

Description:

Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk