Retningslinjer for anestesi og intensivmedisin (The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine)

Lenke: Retningslinjer for anestesi og intensivmedisin (The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine)

Korttittel: SSAI guidelines

Original tittel: SSAI guidelines

Først publisert: 22.03.2019

Sist faglig oppdatert: 12.05.2021

Tema: Anestesiologi, Indremedisin, Akuttmedisin

Emner: Akuttmedisin, Anestesi, Luftveier

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Språk: Norsk