Hodeskader - Akutthåndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader

Lenke: Hodeskader - Akutthåndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader

Description:

Skrevet av Terje Sundstrøm tjsu@helse-bergen.no Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Tema: Nevrologi, Akuttmedisin

Emner: Hodeskader

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Kirurgen

Språk: Norsk