HRL minus - Retningslinjer for å avstå fra hjerte-lunge-redning (HLR minus)

Lenke: HRL minus - Retningslinjer for å avstå fra hjerte-lunge-redning (HLR minus)

Description:

Retningslinjen gir en definisjon av begrepet HLR minus – med og uten reservasjon. Det omhandler videre informasjon, medvirkning, ansvar og dokumentasjon.

Tema: Eldre, Akuttmedisin, Etikk

Emner: Palliasjon

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Universitetet i Oslo (UiO)

Språk: Norsk