Prehospitalt stabilisering og resuscitering av nyfødte - plakat

Lenke: Prehospitalt stabilisering og resuscitering av nyfødte - plakat

Korttittel: Livredning av nyfødte

Description:

 

Copyright Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) 

 

Tema: Barn og unge, Akuttmedisin

Emner: Barn og unge, Akuttmedisin

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk Resuscitasjonsråd

Språk: Norsk