European Society of Anaesthesiology and Intensive Care - Retningslinjer for anestesi, intensivmedisin, smertebehandling og kirurgi

Lenke: European Society of Anaesthesiology and Intensive Care - Retningslinjer for anestesi, intensivmedisin, smertebehandling og kirurgi

Original tittel: ESAIC guidelines

Tema: Anestesiologi, Kirurgi, Akuttmedisin

Emner: Akuttmedisin, Anestesi, Intensivmedisin, Kirurgi, Smerte

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAI)

Språk: Norsk