Indremedisin (Kunskapsstöd för vårdgivare)

Lenke: Indremedisin (Kunskapsstöd för vårdgivare)

Original tittel: Akut internmedicin

Description:

Behandlingsprogrammet Akut internmedicin är främst avsett för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter. Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter – inte barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Behandlingsprogrammet finnes i bokform og er en samling av retningslinjer som omfatter definisjoner, klinikk, utredning og behandling av kritisk syke pasienter. Hovedkapitlene er: akutt behandling, allergi, sirkulasjon, elektrolyttforstyrrelser, endokrinologi, forgiftninger, gastroenterologi, hematologi, infeksjonssykdommer, kardiologi, lever-, lunge- og nyresykdommer, neurologiske sykdommer, ulykker (”omgivningsmedisin”), reumatologi, tromboembolier, praktiske prosedyrer og administrative rutiner.

Tema: Anestesiologi, Indremedisin, Akuttmedisin

Emner: Akuttmedisin, Indremedisin

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Stockholms läns landsting

Språk: Svensk