Palliasjon - Håndbok (Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling)

Lenke: Palliasjon - Håndbok (Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling)

Original tittel: Håndbok i lindrende behandling​

Description:

«Håndbok i lindrende behandling» er utviklet av Kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. Håndboken ble sist revidert i 2012.

Først publisert: 01.01.2012

Tema: Kreft, Anestesiologi

Emner: Kreft, Smerte, Palliasjon

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge

Språk: Norsk