Helsefaglig simulering

Lenke: Helsefaglig simulering

Description:

Retningslinjen skal 

  • kvalitetssikre helsefaglig simulering som metode
  • være en mal for planlegging og gjennomføring av helsefaglig simulering

Den overordnede hensikten er å øke kompetansen, bedre kvaliteten på behandlingen  og dermed pasientsikkerheten. Målgruppen er nyutdannede/kursede fasilitatorer som skal planlegge og gjennomføre helsefaglig simulering. Helsefaglig simulering er et viktig satsningsområde og er ledd i kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid. Retningslinjen gjelder ikke for ferdighetstrening og virtuell simulering. 

Sist faglig oppdatert: 01.01.2024

Tema: Psykisk helse, Sykepleie

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk