Elektrolyttveileder

Lenke: Elektrolyttveileder

Description:

Veilederen skal hjelpe leger, sykepleiere, farmasøyter og kliniske ernæringsfysiologer med å gi optimal behandling av pasienter med elektrolyttforstyrrelser.

Tema: Nyrer og urinveier

Emner: Legemidler

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Diakonhjemmet sykehus

Språk: Norsk