Elektrolyttveileder, Medisinsk avdeling

Lenke: Elektrolyttveileder, Medisinsk avdeling

Description:

Elektrolyttforstyrrelser er veldig vanlig hos pasienter, spesielt sykehuspasienter. Det er manglende kunnskap og oppmerksomhet blant helsepersonell om elektrolyttforstyrrelser. Det er mange pasienter som blir reinnlagt gjentatte ganger på grunn av elektrolyttforstyrrelser, og det er få som blir utredet. I den kliniske hverdagen utfordres helsepersonell av en rekke problemstillinger innen dette feltet:

  • Hvordan går jeg frem for å utrede og behandle elektrolyttforstyrrelsen(e)?
  • Hvilken infusjonsvæske skal jeg velge?
  • Hva er innholdet i infusjonsvæskene?
  • Hvor mye væske og elektrolyttkonsentrat skal jeg forordne?
  • Hvor mye elektrolyttkonsentrat kan tilsettes til infusjonsvæsken?
  • Hvilke elektrolyttkonsentrat kan blandes i samme infusjonsvæske?
  • Hvilke forholdsregler må man ta ved infusjonen og hvor raskt eller langsomt må jeg korrigere?

Dette var bakgrunnen for ideen til å utvikle en elektrolyttveileder og hensikten var å hjelpe helsepersonell (leger, sykepleiere, farmasøyter og kliniske ernæringsfysiologer) med optimal og korrekt behandling av pasienter med elektrolyttforstyrrelser.

Utarbeidelse av 3.utgave

Den 1.utgaven ble lansert i september 2011 og den 2.utgaven i februar 2014. I januar 2015 ble arbeidet med 3.utgaven startet. I denne utgaven er all informasjon oppdatert.

Mens den 1. og 2.utgaven av Elektrolyttveilederen kom i både trykt- og PDF-format, kommer denne utgaven kun som digitalversjon og innholdet vil bli fortløpende oppdatert. Forhåpentligvis blir brukervennlighet og tilgang til informasjon enda enklere med dette formatet. Det anbefales å se på introduksjonsvideoen for å få best mulig utbytte av boken.

 Elektrolyttveilederen kan lastes ned gratis på App Store og Google Play ved å søke på «Elektrolyttveileder».

Tema: Legemiddelhåndtering, Nyrer og urinveier

Emner: Legemiddelhåndtering

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Diakonhjemmet sykehus

Språk: Norsk