Nasjonal helseberedskapsplan: Å verne om liv og helse

Lenke: Nasjonal helseberedskapsplan: Å verne om liv og helse

Først publisert: 16.12.2020

Sist faglig oppdatert: 10.08.2021

Tema: CBRNE-Medisin

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Språk: Norsk