Endokrine sykdommer - T3, Legemiddelhåndboka

Lenke: Endokrine sykdommer - T3, Legemiddelhåndboka

Description:

Terapikapittelet handler om:

Det har et eget kapittel om hastebehandling ved forskjellige endokrinologiske kriser.

Først publisert: 13.04.2008

Sist faglig oppdatert: 23.05.2019

Tema: Endokrinologi

Emner: Endokrinologi, Hypofysesykdommer, Binyrebarksykdommer, Diabetes

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk