Spiseforstyrrelser ved diabetes - forekomst, diagnostikk og behandling

Lenke: Spiseforstyrrelser ved diabetes - forekomst, diagnostikk og behandling

Description:

I denne veilederen er det lagt størst vekt på utredning og behandling av unge med type 1-diabetes og spiseforstyrrelser. Den omhandler bl.a. følgende:

  • De vanligste spiseforstyrrelsene ved diabetes
  • Subklinisk spiseforstyrrelse ved diabetes
  • Tilnærming til en person med spiseforstyrrelse og diabetes
  • Motivasjonsmetoder
  • Forebygging og behandling
  • Familiearbeid og familieterapi

Intro:

Spiseforstyrrelser er vanlig ved diabetes. Selv lette til moderate spiseforstyrrelser kan medføre betydelige forstyrrelser i blodsukker-reguleringen. Dette øker risikoen for diabetiske senkomplikasjoner.

Spiseforstyrrelser forekommer i alle aldersgrupper og kan opptre både ved type 1-diabetes og ved type 2-diabetes. De vanligste og mest alvorlige ser vi hos unge med type 1-diabetes. Derfor er det i dette heftet lagt størst vekt på utredning og behandling av unge med type 1-diabetes og spiseforstyrrelser

Tema: Endokrinologi

Emner: Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Veiledere

Språk: Norsk