Palliasjon - Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase

Lenke: Palliasjon - Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase

Tema: Kreft, Fysio- og ergoterapi

Emner: Fysioterapi, Palliasjon

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling - Helseregion Vest, Haukeland Universitetssykehus

Språk: Norsk