Cerebral parese - diagnostisering og oppfølging av personer med cerebral parese (CP)

Lenke: Cerebral parese - diagnostisering og oppfølging av personer med cerebral parese (CP)

Description:

Retningslinjens målgruppe er fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten som yter tjenester til personer med CP.

Tema: Nevrologi, Habilitering

Emner: Nevrologi

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Språk: Norsk