Hjertesvikt (European Society of Cardiology)

Lenke: Hjertesvikt (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Original tittel: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Tema: Hjerte og kar, Akuttmedisin

Emner: Hjertesvikt

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English