Akutt lungeemboli (European Society of Cardiology)

Lenke: Akutt lungeemboli (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on Acute Pulmonary Embolism

Original tittel: 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)

Tema: Luftveier, Hjerte og kar

Emner: Luftveier

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English