Antibiotika - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Lenke: Antibiotika - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Description:

Den faglige nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus gir føringer for antibiotikabehandling i sykehus ved aktuelle infeksjonssykdommer, samt ved profylakse. Kortversjonen er oppdatert i 2017.

Relaterte lenker: Kortversjon - Nasjonal faglig retningslinje antibiotikabruk i sykehus

Tema: Legemidler, Infeksjon

Emner: Legemidler

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk