Antibiotikabruk - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Lenke: Antibiotikabruk - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Description:

Retningslinjene tar sikte på å være et hjelpemiddel for riktig diagnostikk og behandling av de viktigste infeksjonssykdommene i primærhelsetjenesten.

Andre navn: Antibiotikaveilederen, antibiotikaveileder i allmennmedisin, antibiotikaveileder fastlege, antibiotikaveileder allmennlege 

Først publisert: 26.04.2013

Sist faglig oppdatert: 26.05.2021

Tema: Tannhelse, Allmennmedisin, Infeksjon

Emner: Infeksjon

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk