Forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre - veileder (FHI)

Lenke: Forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre - veileder (FHI)

Original tittel: Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre

Description:

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne prosedyrer eller retningslinjer for å forebygge infeksjoner ved håndtering av ulike intravaskulære katetre. Vi ønsker å legge til rette for god praksis ved å gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger om forebygging av intravaskulære infeksjoner i helsetjenesten.

Sist faglig oppdatert: 02.06.2021

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern, Infeksjon

Emner: Kateterisering, Infeksjon

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk