Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner (FHI)

Lenke: Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner (FHI)

Original tittel: Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Description:

Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Urinveisinfeksjoner oppstår ofte i forbindelse med innlegging av blærekateter og fører til økt bruk av antibiotika.

 

Først publisert: 29.05.2013

Sist faglig oppdatert: 09.04.2015

Tema: Nyrer og urinveier, Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Nyrer og urinveier

Dokumenttype: Nasjonal veileder, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk