Massevaksinasjonsveilederen for pandemisk influensa (FHI)

Lenke: Massevaksinasjonsveilederen for pandemisk influensa (FHI)

Korttittel: Massevaksinasjonsveilederen

Original tittel: Veileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak (Massevaksinasjonsveilederen)

Description:

Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av massevaksinasjon i kommuner, helseforetak og private sykehus ved pandemisk influensa. Håndtering av andre nødvendige aktiviteter som følger av en influensapandemi er beskrevet i annet planverk.

Først publisert: 19.06.2020

Tema: Infeksjon

Emner: Kommunehelsetjeneste, Infeksjon

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk