Brystkreft - NBCG - Behandlingsskjemaer

Lenke: Brystkreft - NBCG - Behandlingsskjemaer

Tekst:

  • Kirurgisk behandling
  • Medikamentall behandling
  • Strålebehandling

 

Tema: Kreft

Emner: Brystkreft

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk Brystcancer Gruppe (NBCG)

Språk: Norsk