Pancreas cancer - Utredning og behandling av pancreas cancer

Lenke: Pancreas cancer - Utredning og behandling av pancreas cancer

Description:

NGICG har publisert faglige retningslinjer for utredning og behandling. Mange av disse er etterhvert erstattet av Nasjonale handlingsprogrammer fra Helsedirektoratet. Der hvor ikke handlingsprogrammene dekker, vil vi fortsatt lage egne retningslinjer.

  • Galleblærecancer 2021
  • Kolangiocarcinom 2021
  • Cystiske pankreaslesjoner 2019
  • Hepatocellulært carcinom 2021

Først publisert: 05.01.2009

Sist faglig oppdatert: 29.04.2021

Tema: Kreft

Emner: Fordøyelsessystemet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk Gastrointestinal Cancergruppe

Språk: Norsk