Nedre luftveissykdommer - T10, Legemiddelhåndboka

Lenke: Nedre luftveissykdommer - T10, Legemiddelhåndboka

Description:

I tillegg til hastebehandling ved Akutt alvorlig astmaanfall og Lungeembolisme omhandler terapikapittelet symptomer, diagnostikk og behandling for følgende luftveissykdommer:

Hoste
Obstruktiv lungesykdom
Akutte infeksjoner i nedre luftveier og lunger
Lungeabscess
Pleuraempyem
Tuberkulose
Atypiske mykobakterioser
sarkoidose
Alveolitter
Cystisk fibrose
Respiratorisk distress-syndrom hos premature barn
Apné hos premature barn

Bronkialcancer

Tema: Luftveier

Emner: Nedre luftveisinfeksjoner

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk