Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne

Lenke: Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne

Description:

Faglig retningslinje for behandling av distale radiusfrakturer hos voksne på 18 år eller mer.

Først publisert: 09.03.2015

Sist faglig oppdatert: 21.04.2017

Tema: Akuttmedisin, Muskel og skjelett

Emner: Fysio- og ergoterapi

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk ortopedisk forening

Språk: Norsk