Oslo skadelegevakt metodebok i skadebehandling

Lenke: Oslo skadelegevakt metodebok i skadebehandling

Original tittel: Skadebehandling for leger på vakt

Description:

legevakt, vurdering for operasjon, akuttmedisin, sårskader, brannskader, røntgen, diagnostikk

Tema: Allmennmedisin, Kirurgi, Akuttmedisin

Emner: Akuttmedisin

Dokumenttype: Veiledere, Prosedyrer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk