Anbefalinger for reduksjon av tvang for mennesker med psykiske lidelser (dansk retnigslinje)

Lenke: Anbefalinger for reduksjon av tvang for mennesker med psykiske lidelser (dansk retnigslinje)

Original tittel: Anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelser

Først publisert: 11.01.2021

Tema: Psykisk helse, Akuttpsykiatri

Emner: Akuttpsykiatri, Tvang

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Sundhedsstyrelsen - Danmark

Språk: Dansk