Antisosial personlighetsforstyrrelse - behandling, omhendetaking og forebygging

Lenke: Antisosial personlighetsforstyrrelse - behandling, omhendetaking og forebygging

Original tittel: Antisocial personality disorder: treatment, management and prevention

Description:

Publisert i 2009 og revidert 2013.

Først publisert: 03.12.2009

Sist faglig oppdatert: 03.12.2013

Tema: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser

Emner: Personlighetsforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Språk: English