Atferdsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Atferdsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Først publisert: 01.12.2015

Sist faglig oppdatert: 27.09.2017

Tema: Barn og unge, Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, ADHD

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, ADHD

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk