Delirium - Legemiddelhåndbokas terapikapittel om delirium

Lenke: Delirium - Legemiddelhåndbokas terapikapittel om delirium

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 27.05.2019

Tema: Psykisk helse, Akuttpsykiatri

Emner: Akuttpsykiatri, Delirium

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk