Konsensuserklæring om medikamentell behandling av insomni, parasomni og døgnrytmeforstyrrelser

Lenke: Konsensuserklæring om medikamentell behandling av insomni, parasomni og døgnrytmeforstyrrelser

Original tittel: British Association for Psychopharmacology consensus statement on evidence-based treatment of insomnia, parasomnias and circadian rhythm disorders: An update

Først publisert: 06.03.2020

Sist faglig oppdatert: 06.03.2020

Tema: Psykisk helse, Søvnforstyrrelser

Emner: Søvnforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: British Association for Psychopharmacology

Språk: English