Demens - Legemiddelhåndbokas kapittel om demens

Lenke: Demens - Legemiddelhåndbokas kapittel om demens

Sist faglig oppdatert: 06.07.2023

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk