Nasjonale retningslinjer for omsorg og støtte ved schizofreni og schizofreniliknende tilstand (Sverige)

Lenke: Nasjonale retningslinjer for omsorg og støtte ved schizofreni og schizofreniliknende tilstand (Sverige)

Original tittel: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Først publisert: 06.09.2018

Tema: Psykisk helse, Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Socialstyrelsen (Sverige)

Språk: Norsk