Nasjonale retningslinjer for pleie og omsorg ved demenssykdom

Lenke: Nasjonale retningslinjer for pleie og omsorg ved demenssykdom

Original tittel: Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri

Emner: Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Socialstyrelsen (Sverige)

Språk: Norsk